Hjärnfonden
Ge en gåva

David Engblom, professor vid Linköpings universitet, forskar om hur inflammation ger upphov till obehag, sänkt stämningsläge och kognitiva symptom. Foto: Per Groth

Finns det ett samband mellan inflammation och depression?

Hur påverkar en inflammation de nervkretsar i hjärnan som styr om du mår bra eller dåligt? Det är fokus för David Engbloms forskning, en av de forskare som fått bidrag av Hjärnfonden i år.

I hjärnan finns nervkretsar som signalerar dels obehag och motvilja, dels belöning och njutning. De är centrala för våra beslut, handlingar och hur vi mår. När vi är friska råder det balans mellan de här nervbanorna men vid olika sjukdomstillstånd rubbas den. Då kan man uppleva en känsla av obehag, olust och känna sig deppig.

– Vi studerar hur inflammation ger upphov till obehag, sänkt stämningsläge och kognitiva symptom, säger David Engblom, professor vid Linköpings universitet.

Inflammation påverkar stämningsläget

Multipel skleros (MS), reumatism och influensa är exempel på sjukdomar där balansen är rubbad pga en pågående inflammation. Men även vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och psykiatriska tillstånd som depression, finns inflammation med som en komponent som påverkar stämningsläget. Det finns studier som tyder på att inflammation kan vara en bidragande orsak till depression. Dessutom finns det en ökad risk att få en depression vid kroniska inflammatoriska sjukdomar som exempelvis MS.

– Min forskargrupp undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression. För att studera det använder vi avancerade metoder för genetisk manipulering i möss.

Vid en inflammation engageras vårt immunsystem och de vita blodkropparna aktiveras för att försvara kroppen. De frigör molekyler, sk cytokiner, som bl a kan binda till blodkärlens väggar. Cellerna i kärlväggen frisätter signalmolekyler och i hjärnan aktiverar de här molekylerna hjärnans immunceller, mikroglia.

Hjärnans immunceller

I tidigare studier har forskarna visat att mikrogliacellerna skickar ut faktorer som är viktiga för obehagskänslor. Det studerades med hjälp av en avancerad teknik, kemogenetik, i möss. Kemogenetik går ut på att forskarna gör så att mikrogliacellerna bildar en designad mottagarstruktur, eller receptor, på cellytan. Receptorn kan bara aktiveras av en särskild substans som inte finns naturligt förekommande. Genom att ge mössen substansen så aktiveras mikrogliacellerna.

Forskarna i David Engbloms grupp aktiverade mikrogliacellerna när mössen befann sig i en viss miljö. Därefter undvek mössen den miljön, något som forskarna tolkar som att djuren inte gillade upplevelsen.

Forskarna testade också att hämma mikrogliacellerna. När de inte kunde aktiveras så fick inte mössen obehagskänslor trots att de hade en inflammation i kroppen. På så sätt kunde forskarna dra slutsatsen att mikrogliacellerna fungerar som en länk mellan inflammationen och obehagskänslan.

Nu vill David Engblom i detalj ta reda på vilka nervkretsar som påverkas av de molekyler som mikrogliacellerna skickar ut.

Avancerade metoder kan ge svar

– Vi har börjat förstå vilka kretsar i hjärnan som är aktiva vid obehag och depressivitet och att prostaglandiner och melanokortiner är centrala för obehag och sänkt stämningsläge vid olika sjukdomsliknande tillstånd. Nu vill vi knyta ihop dessa fynd och förstå mekanismerna på en djupare nivå.

Även här kommer forskarna att använda en avancerad genetisk metod, optogenetik. Metoden bygger på en kombination av genetisk modifiering och ljus för att kontrollera specifika händelser i utvalda celler. Enskilda nervceller i hjärnan modifieras med en gen som producerar ett ljuskänsligt protein. De celler som modifierats kan därefter genom ljuspåverkan, slås av eller på som en strömbrytare.

Med den här metoden kan forskarna på ett mycket detaljerat sätt studera vilka celler i hjärnan som har betydelse för obehagskänslan. Genom att aktivera cellerna med ljus när mössen är på en speciell plats kan de se hur mössen reagerar och om de undviker den platsen.

– Jag hoppas att våra resultat kan komma att ligga till grund för nya behandlingar riktade mot lidande utlöst av inflammation och att de också kan vara relevanta för förståelsen av psykiska sjukdomar så som depression.

Vad betyder stödet från Hjärnfonden?

– Dels är det väldigt hedrande att få bidrag från Hjärnfonden men det viktigaste är att den forskning vi gör blir bättre tack vare stödet.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Jonas Svensson är en av Hjärnfondens stipendiater

Jonas Svensson vill förstå hur stress är kopplat till depression

Jonas Svensson är en av Hjärnfondens stipendiater. Målet för hans forskning är att förstå hur stress påverkar serotoninsystemet i hjärnan och för att undersöka det använder han avbildningstekniken PET.
Ung kvinna med långt hår och glasögon framför en grönskande buske.

Pluggandet tog över livet för Estelle

Känslan av att befinna sig i en grop. Att inte känna någon glädje. Där hamnade Estelle när prestationsångesten tog överhand. Tanken på att ständigt bli bättre och prestera mer blev viktigare än allt annat. Det tog mer tid från kompisar och familj och höll henne uppe sent på kvällarna. Tillslut återstod bara pluggandet och återhämtningen uteblev. Med det kom depressionen och till slut tystnaden – när hon slutade att prata.
Mikael Tiger, en av Hjärnfondens stipendiater

Mikael Tiger vill förbättra behandlingen av depression

Mikael Tiger är en av Hjärnfondens stipendiater. Fokus för hans forskning är att undersöka vem som blir hjälpt av de behandlingar mot depression som används idag och om de kan förbättras.
Sandra Tamm, läkare och Hjärnfondens stipendiat

Sandra Tamm undersöker sambandet mellan depression och sömn

Hur kommer det sig att personer med sömnproblem oftare utvecklar depression än andra? Sandra Tamm, en av Hjärnfondens stipendiater vill förstå sambandet mellan depression och sömnproblem, två stora folksjukdomar som drabbar många människor.
Tonårsflicka sitter med huvudet i handen

Tusentals ungdomar kämpar varje dag med depression

Att känna sig ledsen eller nedstämd ibland – det är en del av livet. Men om ledsenheten håller i sig kan den övergå i en depression. Barn reagerar inte alltid på samma sätt som vuxna gör när de är deprimerande. Istället för att bli nedstämd kan unga till exempel blir irriterade och arga.

Våga tala om självmord

Varje år tar nästan 1 500 människor sitt liv i Sverige. På Hjärnans Dag den 19 april 2018 föreläste Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet , om hur viktigt det är att vi vågar tala om självmord. Klicka på pilen i bilden så kan du se hennes föreläsning.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta