Familj som är ute och går vid vattnet Foto:

Testamente – vad säger arvsordningen?

Dina eventuella barn ärver alltid hälften, oavsett om du skrivit testamente eller ej.

Finns det inget testamente och du inte är gift, fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen som är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap.

  • 1:a arvsklassen – bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn)
  • 2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
  • 3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn.

Först får arvingar i första arvsklassen. Finns det ingen där tillfaller arvet arvingar i andra och därefter tredje arvsklassen. Är du gift blir det först bodelning, vilket innebär att era samlade tillgångar i princip delas i två delar.

Din make eller maka ärver din del och gemensamma barn får vänta med sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Resten kan du fördela som du vill.

Ett testamente säkrar din vilja

Om du skriver testamente blir det lättare för dina nära och kära att förhålla sig till hur du egentligen vill fördela ditt arv. Du väljer själv hur du vill fördela dina tillgångar. Du kan till exempel välja att skänka specifika belopp eller saker eller så kan du säga att en viss procentandel av det totala värdet ska tillfalla en viss person eller organisation.

Om modellen inte är glasklar för dig, är det tillrådligt att du kontaktar en jurist för att skriva testamente så att det säkert blir som du vill. Det finns fler saker som en jurist kan sätta dig in i.

Till exempel om du vill att någon ska få ärva något först, men att en person eller organisation ska få ärva det den har ärvt, den dagen hen dör (det som brukar kallas för ’efterarvingar’) och vad skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt i så fall blir.

Varför Hjärnfonden?

Om fler skulle testamentera till hjärnforskningen, skulle fler människor få ett bättre liv, och fler personers liv skulle kunna räddas i kommande generationer. Hjärnfonden är den enda organisationen som stödjer forskning på hela hjärnans område. Och forskningen ger resultat. Idag har vi bland annat bättre behandling av MS, två revolutionerade metoder som får fler att överleva sin stroke, en nedkylningsmetod som räddar liv på för tidigt födda barn, magnetstimulering i hjärnan mot depression, och tidigare upptäckt och diagnostisering av Alzheimers sjukdom.

Forskning leder även till mer kunskap om hur man håller hjärnan aktiv, till bättre diagnostik, rehabilitering och vård, men också om sömnens betydelse, stressens påverkan och livsstilsfaktorernas betydelse för hjärnan.

När du stöder Hjärnfonden kan du vara trygg i att ditt stöd används på bästa sätt. Som medlem i branschorganisationen Giva Sverige följer vi deras kvalitetskrav för etisk insamling, intern kontroll, styrning, effektmätning och redovisning.

Det är enkelt att skriva in oss

Om du vill ge en gåva till Hjärnfonden skriver du vad du vill ge, och om du vill att det ska gå till något av våra specifika ändamål i första hand, och där det kommer till störst användning i andra hand. På så sätt får vi möjlighet att följa din vilja om det är så att just det ändamål du valt inte är aktuellt längre.

Alzheimergåtan är kanske löst, eller MS har plötsligt blivit möjligt att bota – på det här sättet får vi möjlighet att se till att dina pengar gör nytta inom något annat forskningsområde. Om du inte skriver så här, och det ändamål du angett inte finns längre, tvingas vi annars kanske tacka nej till din gåva eftersom vi då inte kan följa din sista vilja.

Kom ihåg att ange vårt organisationsnummer 802017-8664 så är du helt säker på att din gåva kommer rätt.
Har du frågor kring något är du alltid välkommen
att kontakta vår testamenteshandläggare, Marikka Knappertsbusch.

Ingen vinstskatt!

Som ideell organisation är vi befriade från vinstskatt. Det innebär att det blir mer kvar av din gåva om du skänker sånt som ska avyttras (till exempel fastigheter och värdepapper) till oss direkt, än om du skriver att de ska säljas och att vinsten ska gå till oss. Ett dödsbo måste nämligen betala vinstskatt först, vilket innebär att din gåva till oss blir mindre.