Äldre par håller om varandra

Vad händer när testamentet träder i kraft?

Dödsbo

När en person avlider uppstår ett dödsbo i vilket den avlidnes alla tillgångar och skulder ingår.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare kallas de som har omedelbar rätt till dödsboets arv eller bodelning. Dödsbodelägaren kan vara arvinge enligt lag eller genom den avlidnes testamente. Efterarvinge kallas man om man har rätt till arv först efter det att en dödsbodelägare avlidit. Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta dödsboet, till exempel betala hyran för den avlidnes bostad så länge den inte sagts upp. Gemensamma barn är dock inte dödsbodelägare i den först avlidne förälderns dödsbo.

Bouppteckning

En bouppteckning måste upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Om bodelningen ska göras enligt sambolagen måste man begära det senast vid bouppteckningen. Då antecknas den avlidnes och den efterlevandes tillgångar var för sig.

När vinner det laga kraft?

Ett testamente måste vinna laga kraft innan ett arv kan tas i anspråk. Antingen genom att samtliga dödsbodelägare godkänt det eller genom att klandertalan inte väckts vid domstol inom sex månader från det att man tagit del av testamentet.

Vad innebär klandertalan?

En klandertalan är en möjlighet till invändning som enbart gäller testamentets giltighet, det vill säga om det är skrivet korrekt och tillkommet på rätt sätt. Om ingen klandertalan väcks vinner testamentet laga kraft efter sex månader.

Arvsskifte

Arvskiftet är ett skriftligt avtal som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet
fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet. När arvskiftet är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det arvskiftet som används för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att bland annat avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper. Ibland räcker det dock med att bouppteckningen ligger till grund för detta.