En pojke sitter med sin mamma och mormor och tittar i ett fotoalbum

Visste du det här om testamenten?

Om du inte har ett testamente

Ärver makar varandra?

Ja. När ni är gifta utan testamente, och någon av er dör så blir det bodelning, vilket innebär att era samlade tillgångar i princip delas i två delar. Din make eller maka ärver din del, och gemensamma barn får vänta med sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Samma regler gäller om ni lever i registrerat partnerskap.

Ärver sambos varandra?

Nej. Sambos ärver inte varandra. Inte ens om det finns ett samboavtal. Enkelt uttryckt kan man säga att ett samboavtal reglerar det du inte vill dela med dig av, och ett testamente det du vill dela med dig av.

Om ni äger en bostad tillsammans innebär det att din efterlevande sambo kanske inte har möjlighet att bo kvar när halva bostaden tillfaller dina arvingar. Inte ens om dina arvingar är era gemensamma barn. Om de är omyndiga kan de nämligen inte stå som ägare på en bostadsrätt, eller inneha ett bolån, och det kan göra det problematiskt för din sambo att fortsätta äga bostaden. Därför är det jätteviktigt att skriva testamente om man lever i en sån här familjesituation.

Ärver kusiner?

Nej. Kusiner ärver inte utan att det finns ett testamente som säger ett de ska göra det. Däremot ärver till exempel dina halvsyskonbarnbarn.

Om du har ett testamente

Kan djur ärva dig?

Nej. Det är bara fysiska personer och juridiska personer (till exempel aktiebolag, stiftelser, eller ideella föreningar) som kan ärva dig. För att det ska gå att med säkerhet identifiera mottagaren ska du alltid uppge fullständigt namn och person- eller organisationsnummer på dem du vill lämna något till.

Får dina barns maka/make hälften av arvet vid skilsmässa?

Ja. Om du inte har skrivit att arvet efter dig och det som följer därav ska utgöra dina barns enskilda egendom. Annars måste dina barn skriva ett äktenskapsförord som säger samma sak. Det är lättare för dig att skriva in den där formuleringen. Sen är det upp till dina barn om de ändå vill dela med sig av sitt arv till sin make eller maka.

Den här formuleringen är särskilt viktig om ni har fastigheter i släkten som ni vill skydda från att behöva säljas för att någon inte kan lösa ut sin expartner vid en eventuell skilsmässa.

Kan man skriva testamentet själv?

Ja. Du kan skriva själv. Det är giltigt så länge det uppfyller formkraven för ett testamente. Men. Som lekman kan det vara svårt att formulera sig på ett sätt som inte lämnar utrymme för tolkningar, och det är inte säkert (inte troligt) att man känner till arvslagarna och deras konsekvenser. Därför ska du alltid ta hjälp av en jurist om du vill vara säker på att ditt testamente blir korrekt och utan oklarheter.

Hjärnfonden har samarbete med tre juristfirmor, Familjens Jurist, Lavendla och Lawly. Vill du ha hjälp att upprätta testamente kan du kontakta någon av dessa firmor och när du inkluderar Hjärnfonden i ditt testamente så får du dessutom ett reducerat pris. Du kan välja mellan att träffa en jurist på ett kontor, få hjälp över telefon eller att själv skriva ditt testamente i en onlinetjänst.

Kan man göra sina barn arvlösa?

Nej. I Sverige kan vi inte göra våra barn arvlösa. De ärver sin laglott oavsett om det finns ett testamente eller inte. Laglotten är hälften av dina tillgångar delat lika på alla dina barn.

Måste man registrera testamentet någonstans?

Nej. Man behöver inte registrera sitt testamente någonstans för att det ska vara giltigt. Däremot är det bra att lämna in det på förvaring via någon av de tjänster som finns, t ex via Familjens Jurist, Lavendla, Lawly eller någon begravningsbyrå. Då registreras testamentet digitalt och originalet förvaras på ett säkert sätt.

Den dagen du dör skickas en uppgift från Skatteverket om detta, och den som har hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente. På så sätt är du helt säker på att det kommer fram när det behövs. Du betalar för den här tjänsten, antingen med en engångsavgift eller en årsavgift, och beroende på vad du väljer kan du fortfarande ändra ditt testamente på olika sätt när du vill.

Du behöver skriva testamente när:

•Du vill testamentera allt eller delar av dina tillgångar till en eller flera specifika personer, eller till en eller flera organisationer som ligger dig varmt om hjärtat.
•Du vill göra vissa villkor för den som ärver, till exempel om arvet till barnen ska vara enskild egendom, eller om ett visst belopp till en viss organisation ska gå till ett specifikt ändamål.
•Du är sambo och vill att hen ska ärva dig.

Du bör skriva testamente när:

•Du är sambo och ni äger en bostad tillsammans och har egna eller gemensamma barn (eftersom alla barn då räknas som särkullbarn och det kan komplicera situationen för din sambo).
•Du har egendom i andra länder, eller vistas utomlands en stor del av året, eftersom andra länders arvslagar annars kan komma att gälla din kvarlåtenskap.
•Du inte har legala arvingar och inte vill att hela din kvarlåtenskap ska tillfalla AllmännaArvsfonden.

Bra att känna till

Är du ensamstående utan barn? Då ärver i första hand dina föräldrar. I andra hand ärver dina hel- och halvsyskon och deras bröstarvingar. I sista hand ärver far- eller morföräldrar eller deras barn.

Saknar du arvingar? Om du saknar arvingar och inte har skrivit testamente så går dina tillgångar till Allmänna Arvsfonden. Deras stadgar inkluderar en mängd olika ändamål som de kan distribuera medel till. Forskning är tyvärr inte ett av dem.

Adoptivbarn har samma arvsrätt som biologiska.

Fosterbarn har inte arvsrätt.