Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Stroke, symptom & behandling

Stroke är ett samlingsnamn på de symptom som uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretillförsel. Syrebristen uppkommer när en blodpropp har bildats i något av hjärnans blodkärl, hjärninfarkt. Stroke kan även uppstå när ett blodkärl brister inne i hjärnan eller på hjärnans yta, hjärnblödning.

Akut

En stroke måste omgående behandlas på sjukhus. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och handikapp.

Följande test hjälper dig att känna igen en stroke. Klicka på bilden för ett större format.

En stroke kan uppstå av många olika orsaker. Ärftlighet spelar in liksom högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, hög alkoholkonsumtion, hög ålder, diabetes, förmaksflimmer samt förträngning av halspulsådern.

Stroke kan föregås av en såkallad TIA, en störning i hjärnans blodcirkulation som går över. Man får symtom som liknar dem man får vid stroke men de försvinner helt inom ett dygn. I vissa fall kan TIA följas av stroke inom några timmar om man inte inleder en förebyggande behandling.

Stroke kan påverka vilken funktion som helst i hjärnan, viket leder till både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Exempel på funktionsnedsättningar efter stroke kan vara halvsidig förlamning, afasi, svårigheter att äta och dricka, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, depression, balanssvårigheter, yrsel och humörsvängningar.

Stroke - Symptom

  • Domningar eller plötslig svaghet i ansikte, armar och ben.
  • Plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå.
  • Plötsliga synstörningar på ena eller bägge ögonen.
  • Plötslig yrsel, svindel, dubbelseende eller försämrad balans och koordination
  • Kraftig huvudvärk utan klar orsak.

Behandling av stroke

En stroke bör utredas på sjukhus omedelbart. Läkaren kartlägger symtomen och försöker lokalisera var skadan sitter. Vid undersökningen gör man en kartläggning av patientens sjukdomshistoria. Läkaren gör en kroppsundersökning, tar blodprov, EKG samt gör en skiktröntgen av hjärnan. Ibland gör man kärlröntgen och ultraljudsundersökning av halskärlen.

Hjärninfarkt behandlas vanligen med trombolys, ett blodproppslösande läkemedel. Vid blodpropp kan man ibland behöva avlägsna den genom att man för in en fin slang i en pulsåder i ljumsken och genom denna når blodproppen i hjärnan, s.k. trombektomi. Den akuta behandlingen av stroke innebär i övrigt att upprätthålla livsfunktionerna, det vill säga andning och blodcirkulation.

Det finns många olika läkemedel för att förebygga ytterligare stroke. Vissa sänker blodtrycket, andra förebygger nya proppar eller sänker kolesterolhalten. I vissa fall kan det vara aktuellt med operation, till exempel att man opererar bort en förträngning i ett kärl som orsakat blodproppen. Rehabiliteringen är ofta den viktigaste delen av behandlingen för att träna upp de funktioner som skadats. Den som har haft en stroke måste i många fall lära sig nya sätt att göra saker på.

Läs mer:
Stroke-riksförbundet>> 

Ge en gåva till stöd för forskning av stroke

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring stroke går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>>Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden