Internationella autismdagen den 2 april

Internationella autismdagen är den 2 april och det vill vi uppmärksamma. I Sverige har 1-2 procent av befolkningen en diagnos inom det som kallas autismspektrumtillstånd, AST, dit autism hör. När man har autism bearbetar hjärnan information på ett annat sätt än de flesta andra. Autism visar sig på olika sätt hos olika personer och symptom och svårighetsgrad varierar med ålder och utvecklingsnivå. Den som har autism kan tycka det är svårt att veta hur de skall bete sig i olika situationer, ha svårt att tolka kroppsspråk och förstå andras känslor och tankar. Det är också vanligt att ha specialintressen, och att upprepa vissa beteenden. Att ha specialintressen gör att den som har autism kan bli blir väldigt bra på en speciell sak vilket kan vara en källa till glädje och ge positiva möjligheter när det gäller utbildning och yrkesliv.

Orsakerna till autism är inte helt kända, men tros bero på både ärftliga och biologiska faktorer. Det är vanligast att få diagnosen som barn, men ibland kan även vuxna genomgå utredning och få diagnosen. Autism visar sig på olika sätt hos olika personer och symptom och svårighetsgrad varierar med ålder och utvecklingsnivå. En form av autism är Aspergers syndrom.

Den som har autism kan reagera annorlunda på lukt, smak, konsistens, ljud, ljus och beröring.  Det kan till exempel utlösa extrema obehagskänslor för vissa ljud, överdrivet luktande eller intensiv beröring av föremål eller ytor, fascination för snurrande eller glittrande saker och ibland tydlig okänslighet för kyla, hetta eller smärta.

Kampanjen www.minfullapotential.se 

Barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) får det ofta tufft med skolgången då de inte får sina behov bemötta och tillgodosedda. Det saknas fortfarande mycket kunskap om npf, men det finns mycket skolan kan göra redan nu.

Med kampanjen ”Min fulla potential” vill vi att alla barn ska nå sin fulla potential i skolan.Vi vill  inspirera skolan, elever och föräldrar med de goda erfarenheter som finns och samla på fler exempel när skolan fungerar för alla. Vill du som har eller känner någon med en npf-diagnos dela med dig av dina goda exempel?  Hör av dig till info@hjarnfonden.se.

Det finns redan idag goda exempel i svenska skolan, allt från att man har sänkt takhöjden, skaffat hörselkåpor till att man gjort schemat tydligare. På www.minfullapotential.se  kan du hitta några exempel på lyckade skolsatsningar  och vart du kan vända dig för mer information om hur samhället kan skapa bättre villkor för barn och unga med AST.

Lisa Lindgren är speciallärare och trebarnsmamma, alla hennes barn har ADHD och hennes yngsta, Malte 10 år, har också autism. Här berättar hon om sitt arbete.

alexander-musikskapande-460x300Alexander Forselius deltar i vår kampanj “Min fulla potential”. Han har Aspergers syndrom och för honom fungerade skolan bäst när han fick göra uppgifterna på datorn och kunde sitta i ett lugnt rum och lyssna på musik samtidigt.

– Jag kände inte själv att det var något som var fel, säger han.

Du kan se en film om honom här.

Kunskap om hur det är att ha autism sprids på flera sätt

En av världens mest kända TV-serier för barn, Sesame street, introducerar nu en karaktär med autism. Dockan Julia skall öka förståelsen för barn med autism hoppas de som gör serien.

Korta fakta om AST och Autism

  • Under beteckningen AST samlas de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.
  • AST förekommer ofta tillsammans med andra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser vilka påverkar ASTs uttryck och svårighetsgrad och individens hjälpbehov
  • I Sverige har 1-2 procent av befolkningen en AST-diagnos och det är flera gånger vanligare med AST hos pojkar än hos flickor.
  • Autism visar sig oftast före tre års ålder.
  • Har svårt med ömsesidig kontakt med andra människor
  • Begränsade mönster i beteende, intressen och aktiviteter
  • Fixering vid intressen som är ovanliga i intensitet eller fokus

Du kan hitta mer information om autism och råd om vart du kan vända dig om du funderar på om någon i din närhet har autism på Vårdguiden och på Autism och Asperger förbundets hemsida

Ge en gåva till forskningen om autism

 

Relaterat

Barn

Viktigt att hitta varje barns styrkor och svårigheter

– Det viktigaste är att barnet inte är en diagnos utan att varje barn är unikt. Det finns inte ett barn som är det andra likt. Och det är viktigt att inte generalisera utan att hitta varje elevs styrkor och svårigheter och att förstå vad just den här eleven får energi ifrån säger Lisa Lindgren som är lärare och arbetar inom särskolan med barn som har autism.