Klicka på pilen för att se föreläsningen med professor Martin Ingvar från Hjärnans Dag 2018.

Hur påverkas hjärnan av långvarig stress?

Långvarig ohälsosam stress orsakar bestående förändringar på hjärnan. Studier har visat att lång tid efter en episod med utmattningssyndrom är kroppens förmåga att svara på stress inte återställd och risken för återinsjuknande kvarstår. Martin Ingvar är författar, debattör och professor i neurofysiologi och integrativ medicin på Karolinska Institutet. Se hans föreläsning från Hjärnans Dag 2018.

Vi lastar på oss mer och mer arbete och allt fler av oss går idag in i den berömda väggen. Men är det bara arbetslivet som stressar? Nej, menar Martin Ingvar, det handlar också om nya arbessätt där individuella prestationer är allt viktigare. Unga är idag sämre förberedda på ett arbetsliv som ställer krav, alla är ständigt uppkopplade och gränsen mellan fritid och arbete suddas ut.

Människan har ett mycket finkänsligt system för att hantera yttre påfrestningar i form av stress. Men vid alltför långvarig stress utan återhämtning förloras det skydd vi har mot stressen, kortisolnivåerna sjunker och den känsla av urlakning som är så välbekant hos de som drabbats av utmattningssyndrom infinner sig. Stressen har förändrat funktionen på det system som hjärnan använder sig av för att kommunicera med omgivningen.

Hör mer om detta och mycket annat i Martin Ingvars föreläsning från Hjärnans Dag 2018 på Rival i Stockholm.

Läs mer om stressrelaterad psykisk ohälsa här.

Här kan du se fler av föreläsningarna från Hjärnans Dag:

Ullakarin Nyberg – Våga tala om självmord 

Anders Hansen – Fördel ADHD

Cecilia Lundberg – Hur kan vi hjälpa en skadad hjärna att reparera sig själv?

Anne Börjesson-Hanson – All demens handlar inte om Alzheimer

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen