Äldre par sitter i en soffa

Varje krona till hjärnforskningen ger ökat hopp

Ännu en gång kan Hjärnfonden dela ut ett rekordbelopp i forskningsstöd – tack vare alla våra givare. Här berättar vår styrelseordförande, Peter Thelin, mer om hur dina gåvor gör skillnad.

Juni är en högtidsmånad för mig, eftersom det är då mitt engagemang i Hjärnfonden omsätts i verklighet. Då delar vi nämligen ut stöd till Sveriges mest lovande hjärnforskning – i år handlar det om hela 90 miljoner kronor. Det kommer att förbättra möjligheterna för fler än 100 forskare att göra nya upptäckter inom bland annat Alzheimers sjukdom, stroke och ALS.

På ett mänskligt plan innebär detta nya chanser att få ökad överlevnad, minskat lidande och förbättrad livskvalitet. Alla som i likhet med mig har upplevt ohälsa i hjärnan på nära håll förstår hur viktigt det är. Själv såg jag min mamma tyna bort i Alzheimer, en sjukdom som det i dagsläget inte ens går att bromsa.

Botemedel och behandling saknas 

Tyvärr är det ett återkommande mönster när det gäller hjärnans sjukdomar – att det saknas botemedel eller effektiv behandling. En del av förklaringen är förstås att hjärnan är väldigt komplex, men det handlar också om att hjärnforskningen får förhållandevis små resurser. Därför hoppas jag på ditt stöd.

I mitt arbete för Hjärnfonden arbetar jag ständigt för att ge hjärnforskningen bättre förutsättningar. Jag använder min långa erfarenhet från finansbranschen för att vi ska arbeta så smart och effektivt som möjligt. Tack vare vår Vetenskapliga nämnd säkerställer vi också att dina gåvor alltid går till hjärnforskningen med allra högsta kvalitet och potential.

Hjärnforskning ger hopp

Ett nutida exempel är att forskare vid Uppsala universitet, med stöd från Hjärnfonden, har tagit fram ett läkemedel som riktar sig mot det plack som uppstår i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. I de första kliniska faserna har läkemedlet gett positiva resultat och genomgår nu de sista kliniska testerna. Lyckas de innebär det att spelplanen förändras rejält.

För att den här typen av genombrott ska bli verklighet behöver hjärnforskningen mer resurser. Det ger dessutom hopp till hundratusentals människor och deras anhöriga. Min dröm är att ingen ska behöva uppleva de hemska följderna av ohälsa i hjärnan.

Jag hoppas att du vill stödja hjärnforskningen – det enda sättet att stoppa till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, ALS och Alzheimer. Du behövs i den fortsatta kampen mot de här svåra sjukdomarna, så ge gärna en gåva. Den räddar liv.

Tack för ditt engagemang,

Peter Thelin
Styrelseordförande, Hjärnfonden

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen