2017 års stipendiater fick ta emot sina diplom på Hjärnans Dag i april 2018.

Sök postdoktoralt stipendium och forskningsbidrag

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysning av stipendier och bidrag annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens postdoktorala stipendier

Ansökningar till Hjärnfonden postdoktorala stipendier lämnas in via den webbaserade ansökningsportalen mellan den 26 april och den 7 juni 2018. Besked om tilldelning meddelas i slutet av november samma år. Stipendiesumman uppgår till 300 000 kr per år och beviljas för två år, där stipendiaten lämnar en kort lägesrapport efter första året. Stipendiet riktar sig mot sökande med svensk doktorsexamen, avser forskning på heltid (eller på minst halvtid) och möjliggör en vidareutbildning för forskare som vill meritera sig för docentkompetens.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag

Hjärnfondens forskningsbidrag uppgår till 500 000 kronor och delas ut för ett eller två år. Alla områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde kan komma ifråga för stöd och ansökningsperioden för år 2018 pågår från den 1 februari till och med den 1 mars. Besked om beviljade bidrag ges i juni 2018.

Läs mer om att ansöka.

Jävsregler

Läs mer här om vad som gäller vid jävsituationer.

Integritetspolicy för forskare

Så här lagrar och behandlar vi personuppgifter i samband med ansökning av forskningsmedel från Hjärnfonden.
Läs mer här.

Dela sidan