Hjärnfondens utlysningar av forskningsbidrag och stipendier Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag och stipendier till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor.

Hjärnfondens utlysningar

Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag och stipendier till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysning av stipendier och bidrag annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag 2019

Hjärnfondens forskningsbidrag uppgår till minst 600 000 kronor och delas ut för ett eller två år. Alla områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde kan komma ifråga för stöd och ansökningsperioden för år 2019 pågår från den 31 januari till och med den 1 mars 2019. Besked om beviljade bidrag ges i juni 2019.

Läs mer om att ansöka.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag för Alzheimers sjukdom 2019

Tack vare att Hjärnfonden har fått flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimer sjukdom, kan vi i år göra en extra utlysning till forskning om Alzheimers sjukdom. Den nya utlysningen kan ge mellan 1-3 miljoner kr per år under tre år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Alzheimerbidraget ger möjlighet till extra utdelning av medel till såväl grund- och preklinisk forskning, translationell och klinisk forskning samt vård- och omsorgsforskning.  Ansökningsperioden pågår från den 31 januari till och med den 10 april 2019. Besked om beviljade bidrag ges i juni 2019.

Läs mer om att ansöka här.

Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden 2019

Under 2019–2020 kommer Hjärnfonden att göra en ny satsning för att attrahera privata givare att investera i svensk neurovetenskaplig forskning med minst 5 miljoner per område. Som forskare kan du delta aktivt i denna satsning att attrahera donatorstödd forskningsfinansiering till Hjärnfonden genom att skicka in ett Letter of intent (LOI) som beskriver ett flerårigt projektförslag på två sidor senast den 25 april.

Med hjälp av dessa Letter of intent kommer Hjärnfonden arbeta medvetet med att få in nya medel till denna satsning. Letters of intent emotses inom  särskilda områden, antingen projekt som är på väg till klinisk prövning eller projekt där flera svenska forskargrupper samverkar, gärna tvärvetenskapligt, i Sverige.  Perioden för att skicka in ett Letter of intent pågår från den 31 januari till och med den 25 april 2019. Accepterade LOI:s kommer att meddelas i juli 2019.

Mer information om satsningen hittar du här.

Sök Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2019

Ansökningar till Hjärnfonden postdoktorala stipendier lämnas in via den webbaserade ansökningsportalen mellan den 25 april och den 10 juni 2019. Besked om tilldelning meddelas i slutet av november samma år. Stipendiesumman uppgår till 300 000 kr per år och beviljas för två år, där stipendiaten lämnar en kort lägesrapport efter första året. Stipendiet riktar sig mot sökande med svensk doktorsexamen, avser forskning på heltid (eller på minst halvtid) och möjliggör en vidareutbildning för forskare som vill meritera sig för docentkompetens.

Jävsregler

Läs mer här om vad som gäller vid jävsituationer.

Integritetspolicy för forskare

Så här lagrar och behandlar vi personuppgifter i samband med ansökning av forskningsmedel från Hjärnfonden.
Läs mer här.

Dela sidan