Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap och tidigare ordförande i Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

Ett steg närmare ett läkemedel för behandling av hjärnskador efter stroke – stöd hjärnforskningen

Har man fått hjärnskador efter en stroke finns idag ingen annan behandling än rehabilitering. Det är ofta en både lång och svår väg att gå. Tadeusz Wieloch, professor vid Lunds universitet, forskar på att utveckla ett läkemedel som kan göra vägen tillbaka lättare. Och ditt stöd till hjärnforskningen gör skillnad.

Ge en gåva till den livsviktiga strokeforskningen

Tack vare många års forskning finns numera behandling som kan hjälpa många i den akuta fasen av en stroke. Men när hjärnskadan är ett faktum finns bara rehabili­tering att tillgå. Tadeusz Wieloch och hans team arbetar nu för att få fram ett läkemedel som gör att effekten av denna träning både blir starkare och visar sig snabbare.

– Vi har studerat råttor och möss med strokeliknande skador för att se vad som händer i deras hjärnor när de stimuleras. Vi har då funnit en mekanism som går att förstärka med en viss molekyl. Den hoppas vi kan bli ett läkemedel i framtiden, säger han.

Nu arbetar teamet hårt för att ta forskningen vidare, där målet förstås är kliniska tester. Hos gnagarna har man kunnat se att behandlingen med molekylen ger en signi-fikant förbättrad effekt av träning.

– Vi är entusiastiska inför detta, idag finns det inget läke­medel som hjälper rehabiliteringen. Så om vi lyckas är det ett mycket stort genombrott, som kan hjälpa väldigt många människor.

Men innan Tadeusz Wielochs upptäckt kan bli ett läke­medel måste de göra rigorösa tester – bland annat med hjälp av forskare från andra discipliner. Detta, liksom all annan hjärnforskning, kräver långsiktighet och mycket resurser. Därför är din gåva så viktig!