Hjärnfonden
Ge en gåva

Alexander Viktorin är en av Hjärnfondens postdoktorala stipendiater. Han forskar om bipolär sjukdom på Karolinska Institutet.

Alexander Viktorin vill förbättra vården vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som drabbar 1-3 procent av befolkningen. Den behandlas framför allt med läkemedel men eftersom sjukdomen innefattar tillstånd av mani och depression behövs ofta flera olika läkemedel. Hjärnfondens postdoktorala stipendiat Alexander Viktorin från Karolinska Institutet kommer att undersöka effekten av enskilda och kombinerade läkemedel på sjukdomen.

Namn: Alexander Viktorin
Hemort: Stockholm
Universitet: Karolinska Institutet
Forskningsområde: Nytta och biverkningar av medicinering vid bipolär sjukdom

Hej Alexander! Hur kommer dina forskningsresultat att hjälpa personer som är drabbade?

Läkemedel är centrala i behandling vid tillstånd som skapar psykiskt lidande, och antalet olika läkemedel som används är stort. Komplexiteten i de här tillstånden och individuella förutsättningar att svara på behandling bidrar till att man kan behöva pröva flera olika läkemedel, och ofta i kombination, innan man hittar något som lindrar och hjälper.

Det kan i sig förlänga lidandet, och ibland skapa mer lidande genom oönskade bieffekter. Resultat från tidigare studier som jag och mina kollegor genomfört har bidragit till uppdaterade behandlingsrekommendationer som förhoppningsvis förbättrar behandling och minskar lidande. Men kunskapen är fortfarande begränsad. Projektet som Hjärnfonden stödjer gör att jag kan studera nytta och och biverkningar av läkemedelsbehandling i mer detalj, vilket kan förbättra val av läkemedelsbehandling ytterligare och har en direkt effekt på livskvaliteten hos de drabbade.

Vilken är den största utmaningen inom ditt forskningsområde?

Att skilja orsak och verkan. Vi studerar mönster i läkemedelsanvändning, och då är det viktigt att alltid ha i åtanke att vissa läkemedel, doser av läkemedel eller läkemedelskombinationer används av olika grupper som har olika förutsättningar. Det i sin tur gör att man behöver tänka några varv extra och använda mer utförliga metoder.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning och vad är din drivkraft som forskare?

Sjuklighet och lidande med ursprung i hjärnan utgör de största hälsoproblemen i världen i dag. Jag upplever att det finns enorm potential att minska lidande och förbättra hälsa genom hjärnforskning, och att minska lidande är min största drivkraft som forskare. Men det är inte helt lätt då hjärnan är enormt komplex och våra metoder att studera hjärnan är begränsade. Det gör att jag som person alltid utmanas och behöver lära mig nya metoder, kombinera metoder, och ständigt hålla mig uppdaterad inom flera fält, vilket är något jag gillar och är en annan drivkraft.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

Relaterat

Jonas äventyrar för psykisk hälsa

Jonas Böhlmark, 32, har under de senaste elva månaderna paddlat SUP från Narvik till Skottland. Han gör det för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och minska stigmatiseringen kring bipolär sjukdom, som han själv lever med.
Ett porträtt på Henrik Wahlström som lider av Bipolär sjukdom.

Henrik Wahlström om bipolärdagen

“Okunskapen och fördomarna kring sjukdomen gör att de allra flesta som har den håller tyst om det. Det är det hög tid att ändra på!”
Henrik Wahlström

Henrik vill att vi vågar tala om psykisk ohälsa

Den 1 januari i år gick Instagramprofilen Henrik Wahlström ut och berättade att han har bipolär sjukdom för sin stora följarskara. Bakom beslutet låg en önskan om att ge hopp åt människor som lider av psykisk ohälsa, som han själv gjort under stor del av sitt liv. Hjärnfonden har pratat med Henrik om hans engagemang för att öka öppenheten om psykisk ohälsa.
Forskare pipetterar celler vid ett mikroskop

Hur kan behandlingen av bipolär sjukdom förbättras?

Martin Schalling, professor på Karolinska Institutet, forskar om bipolär sjukdom. Ett mål för hans forskning är bl a att förstå hur litium, den vanligaste behandlingen av sjukdomen, verkar och varför alla patienter inte svarar lika bra på behandlingen.
Magnus Werner

Försäkringskassans avslag blev vändpunkten

Han har försökt ta livet av sig flera gånger och har levt med diagnosen bipolär sjukdom i fyrtio år. I dag arbetar Magnus Werner som brukarsamordnare på region Sörmland och föreläser bl a om suicidprevention.
Jonatan har bipolär sjukdom

“Jag blir som en ångvält. Allt ljus ska vara på mig”

Jonatan lever med bipolär sjukdom. Det innebär att han lever med toppar och dalar i tillvaron. I topparna vill han ha all uppmärksamhet. Klicka på pilen i bilden och se en film där han berättar.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta