Professor Caroline Graff, KI, föreläste om Azheimers sjukdomlzhe Spela

Genetiska studier om demenssjukdomar tar oss närmare ett genombrott

Hur kan de ärftliga formerna av Alzheimer hjälpa oss att förstå sjukdomen? Klicka på pilen i bilden och se Caroline Graffs föreläsning på Hjärnans dag.

Idag pågår intensiv forskning för att hitta genetiska markörer och ta reda på vilka mekanismer som ligger bakom demenssjukdomar. Det sker i många olika former och med den senaste tekniken, vilket ger kunskap som på sikt kan omsättas i förebyggande behandling och nya läkemedel. Caroline Graff är professor i genetisk demensforskning och expert på ärftlighetsfrågor när det gäller demenssjukdomar, vid Karolinska Institutet.

Dela sidan

Engagera dig redan idag