Mamma och dotter med epilepsi sitter vid köksbord och gör läxor Den 10 februari uppmärksammans epilepsi runtom i hela världen.

Världsepilepsidagen

I februari uppmärksammas epilepsi runtom i världen. I Sverige är 81 000 personer drabbade. Hjärnfonden stödjer svensk epilepsiforskning och här kan du läsa om forskning vid Lunds universitet.

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara medfött eller komma till följd av en skada eller sjukdom. Sjukdomen beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva. Somliga får bara några enstaka anfall under hela livet, medan andra kan ha svåra anfall varje dag som allvarligt kan skada hjärnan.

Ungefär trettio procent av de patienter som har epilepsi får ingen hjälp av existerande mediciner, sk läkemedelsresistent epilepsi, och mycket forskning går ut på att hitta nya behandlingar som hjälper den här gruppen .

Nu har forskare vid Lunds universitets med hjälp av en sk neuropeptid lyckats minska anfallsliknande aktivitet i vävnad från patienter med läkemedelsresistent epilepsi.

Nya test på mänsklig hjärnvävnad 

Tidigare har forskarna utvecklat en metod som gör att donerad hjärnvävnad från personer med epilepsi kan användas för forskning under 48 timmar.

– Det här ger en unik möjlighet att testa nya behandlingar eftersom vi kommer så nära tillståndet i patienten, utan att göra försöken direkt på en patient, berättade My Andersson som leder en forskargrupp vid Epilepsicentrum och som ledde utvecklingen av metoden.

Nu har forskarna använt metoden för att testa om en neuropeptid, NPY, som i experiment på försöksdjur dämpat anfall av epilepsi, har samma effekt på mänsklig hjärnvävnad.

– Vi såg att neuropeptiden minskade anfallen även i mänsklig hjärnvävnad, vilket är ett viktigt steg framåt, säger Merab Kokaia, professor och den som lett peptidstudien vid Lunds universitet.

– På så vis kan den vävnad vi forskare får tillgång till, tack vare donationer av epilepsipatienter som genomgår kirurgisk behandling, användas till att verifiera andra djurförsök där man sett effekt mot epileptiska anfall.

Läs pressmeddelanden från  Lunds universitet här.

My Andersson och Merab Kokaia har fått forskningsbidrag till sin forskning av Hjärnfonden.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen

  • kr

Dela sidan

Engagera dig redan idag