Hjärnfonden
Ge en gåva
En närbild på en kvinna som tittar in i ett mikroskop.

Hjärnfondens bidrag till postdoktorala anställningar 2024

Ansökningssystemet är öppet mellan 22 april och 5 juni 2024.

Ansökan om Hjärnfondens bidrag till postdoktorala anställningar måste lämnas in via ansökningssystemet Ted. Ansökan ska vara signerad av prefekt innan den skickas in av den sökande till Hjärnfonden. Observera att sista ansökningsdag är onsdagen den 5 juni kl 17.00 och att tilldelat anslag blir tillgängligt tidigast 1 januari 2025.

Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till anställningen ska i normalfallet ske senast 1 juli 2025.

Bidrag till anställning kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.

Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.

Sökbara bidragsformer

Frågor om utlysningen

Har du frågor angående utlysningen vänligen kontakta forskningsstödforskningsstod@hjarnfonden.se

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta