Vad är bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, tar sig uttryck i perioder av mani och/eller depression. Sjukdomen kan orsaka problem i den drabbades sociala relationer, på arbetet eller för den privata ekonomin.
Läs mer om diagnos