Hjärnfonden
Ge en gåva
Porträtt på hjärnforskaren Lars Olson i universitetsmiljö.

Professor Lars Olsson, medgrundare av Hjärnfonden.

”Hjärnforskningen får för lite stöd från staten”

För 30 år sedan var professor Lars Olson med och grundade Hjärnfonden. Nu tittar han tillbaka på neurovetenskapens stora framsteg och berättar om de kvarvarande utmaningarna.

”Jag började med hjärnforskning redan i början av 60-talet. Med tiden insåg jag att det var svårt att få anslag till sina projekt, även för duktiga forskare med lovande resultat.  

Det saknades helt enkelt resurser. Därför var jag 1994 med och grundade Hjärnfonden.  

Under åren har Hjärnfondens givare gjort stor skillnad för svensk hjärnforskning. Sedan starten har Hjärnfonden delat ut över en miljard kronor till hundratals olika forskningsprojekt. Det går inte att överskatta hur viktigt det har varit, och är, eftersom hjärnforskningen fortfarande får för lite stöd från staten.  

Hjärnforskningen får inte stå still, eftersom nya genombrott kan ge människor både ökad livskvalitet och längre liv. Under min långa yrkesbana har jag fått se många exempel på det. Jag tänker bland annat på de behandlingsmöjligheter som idag finns vid stroke, bipolär sjukdom, MS, depression och ADHD. Mycket av det kunde vi bara drömma om för ett par decennier sedan. Jag är övertygad om att ännu större framsteg finns runt hörnet, bara hjärnforskningen får tillräcklig finansiering.  

Varje extra krona är betydelsefull, eftersom behoven är så stora. Just nu pågår massor av intressant hjärnforskning i Sverige – inom bland annat Alzheimer, stroke, Parkinson, depression, epilepsi, autism, ryggmärgsskador och ALS. De här duktiga forskarna måste få möjlighet att gå i mål. Det ligger i allas intresse, eftersom vem som helst kan drabbas av hjärnans diagnoser.  

Att Hjärnfonden nu fyller 30 år är på så sätt inte ett jubileum att fira, utan en påminnelse om hur viktig varje gåva är.” 

Lars Olson,
Professor i neurobiologi och en av Hjärnfondens grundare 

De senaste Nobelprisen med betydelse för hjärnforskningen

Bland 2023 års Nobelpristagare fanns två som gjort spännande framsteg som kan komma att ha stor betydelse för våra möjligheter att lösa hjärnans gåtor.  Här berättar Lars Olson om hur årets Nobelpris kan gynna hjärnforskningen.

Nobelpriset i kemi

Priset gick 2023 till Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Aleksey Yekimov för deras upptäckt och syntes av kvantprickar. Det är nanopartiklar som är så små att storleken styr deras egenskaper, till exempel vilken färg de har. Idag används kvantprickar därför i både teveskärmar och LED-lampor. Men de gör också stor nytta för forskare som kartlägger celler och organ. Av allt att döma är den här utvecklingen bara i sin linda.  

Nobelpriset i fysik

Fjolårets pris gick till Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier. De har ”demonstrerat ett sätt att skapa extremt korta ljusblixtar, som kan användas för att urskilja de snabba förlopp där elektroner förflyttar sig eller ändrar sin energi”. Detta har gett forskarvärlden en inblick i de mekanismer som styrs av elektroner. Denna teknik har en stor potential inom exempelvis medicinsk diagnostik, eftersom ljusblixtarna till exempel kan användas för att identifiera olika molekyler. 

 

Relaterat

Oscar Fernandez-Capetillo, professor på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

I dag går det inte att stoppa ALS, men lovande hjärnforskning pågår

Vid ALS bryts nerver som styr muskler ner, vilket gör att patienterna blir alltmer förlamade. De flesta dör några få år efter diagnos, ofta till följd av andningssvikt. Här berättar professor Oscar Fernandez-Capetillo om behovet av framsteg inom ALS-forskningen.
Eva Hedlund, professor i neurokemi, forskar om ALS vid Stockholms universitet. Foto: Sören Andersson

ALS-forskning i framkant ger hopp för framtiden

Forskningen kring den obotliga sjukdomen ALS har tagit jättekliv de senaste åren. På Stockholms universitet forskar man på olika typer av nervceller, för att bättre förstå hur ALS uppkommer.
Karin Forsberg forskar om ALS vid Umeå universitet

ALS-forskaren: “Vi befinner oss vid en brytpunkt”

Flera nya bromsmediciner mot ALS testas just nu och neurologen och forskaren Karin Forsberg känner sig hoppfull inför framtiden: – Vi börjar faktiskt se ljuset i tunneln, konstaterar hon. Att drabbas av ALS är en tragedi både för den sjuke och för omgivningen. Idag finns inget botemedel och sjukdomen leder oundvikligen till döden, genom att kroppen förlamas bit för bit.
Hjärnfondens stipendiat 2023, Jenny Larsson.

Jenny Larsson vill hitta behandling för gångstörningar

Med en åldrande befolkning ökar utmaningarna med gångstörningar, vilket kan leda till fler fall och ökad risk för dödlighet. Hjärnfondens stipendiat Jenny Larssons forskning syftar till att förbättra utredning och behandling för de som drabbas.

Epigenetik i kampen mot obotliga hjärntumörer    

Ponsgliom är en i dag obotlig form av hjärntumör som framför allt drabbar barn. Hjärnfondens stipendiat Letian Zhang utforskar epigenetiska mekanismer i hjärntumörer, särskilt inom pons gliom, för att kartlägga vägen för målinriktade terapier och individanpassade behandlingar.
Bild på Katharina Stibrant Sunnerhagen.

”Det krävs nya forskningsframsteg för att stroke ska kunna stoppas”

WHO:s expert på strokerehabilitering, professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, leder en stor forskargrupp som får stöd från Hjärnfonden. Här berättar hon om sitt livsviktiga arbete – och förklarar varför gåvor till hjärnforskningen är så viktiga.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta