Vad är autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt.
Läs mer om Autismspektrumtillstånd