“Varför duger jag inte, vad är det jag gör som är så fel”

Skolan och föräldrarna blev räddningen för Edith efter adhd-diagnosen.

Skolan har problem. Det vet särskilt 2-3 barn i varje klass – de som har NPF-diagnos. I många fall får de inte den hjälp de behöver – och har rätt till enligt skollagen. Men det finns goda exempel. Och det är just de vi vill lyfta, och samla, i kampanjen Min fulla potential.

Besök minfullapotential.se och skriv upp dig för fler goda skolexempel.