Ryggmärgsskada

Hopp om nytt sätt att läka ryggmärgsskador

Publicerad: 2018-03-05

Efter skador i hjärna eller ryggmärg är den läkande förmågan mycket begränsad och den som drabbas blir ofta av med vissa funktioner permanent. Nu har Christian Göritz och hans medarbetare vid Karolinska Institutet hittat ett sätt att främja funktionsåterhämtning hos ryggmärgsskadade möss.

Läs mer