Lärare torkar av skrivbord med sprit. - Undersökningen visar på orimliga förutsättningar för lärare och skolledare, och det är ett välkänt faktum att det ser illa ut i de kvinnodominerade yrkena, säger Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet Malmö.

Anställda inom välfärden i Sydsverige larmar om för hög arbetsbelastning

Hälften av alla anställda inom välfärden i Sydsverige upplever mer stress på arbetet under pandemin. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden.

– Undersökningen visar på orimliga förutsättningar för lärare och skolledare, och det är ett välkänt faktum att det ser illa ut i de kvinnodominerade yrkena. Resurserna till skolan minskar kontinuerligt samtidigt som pandemin ställt ytterligare krav på en verksamhet som redan är hårt pressad. Tillsammans med svårigheter att följa riktlinjer och rekommendationer ökar både oron och stressen. Den negativa spiralen måste vändas – de resurser som krävs för att arbetsbelastningen i skolan ska minska måste skjutas till. Arbetsuppgifter som inte har fokus på undervisningen bör prioriteras bort, säger Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet Malmö.

Stresslarmet som Hjärnfonden presenterar innehåller reformförslag som kan åstadkomma förändring på nationell, regional och kommunal nivå liksom på enskilda arbetsplatser. Förslagen är baserade på samlad kunskap, insikter och erfarenheter från drabbade, forskare och arbetsmarknadsexperter.

Läs hela pressmeddelandet och Sifo-undersökningen här