Hjärnfondens upprop mot den farliga stressen!

Sjukskrivningarna för stress och utmattningssyndrom ökar ständigt. Nu tar vi strid för ett vänligare arbetsklimat som kan minska den långvariga och skadliga stressen.

Alltför många människor, från alla bakgrunder och åldrar, blir idag sjukskrivna på grund av stress. Sedan 2010 har sjukskrivningarna för stress och utmattningstillstånd ökat med hela 140 procent. Dessutom var totalt 43 000 personer utan den ersättning från Försäkringskassan som de ansåg sig ha rätt till under 2017. Okunskapen om den farliga stressen är stor.

Karolina Kaplan som medverkar i filmen ovan trodde under lång tid att hennes utmattningssyndrom var hennes eget fel. hon upplevde väldigt lite förståelse från sin arbetsgivare.

– Jag fick en känsla av att det var mitt eget ansvar och att jag fick skylla mig själv. Men nu har jag förstått att det är ett samhällsproblem, säger hon.

Nu räcker det!

Tillsammans tar vi strid för ett vänligare arbetsklimat som kan minska den långvariga och skadliga stressen.