Eman Zaghloul, Hjärnfondens stipendiat 2015, forskar om Huntingtons sjukdom

”Min forskning handlar om en av de värsta och mest allvarliga sjukdomar som kan drabba nervsystemet, Huntingtons sjukdom. Idag finns ingen botande behandling.”

Eman Zaghloul har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar hon vad stipendiet betyder för henne och om sin forskning inom Huntingtons sjukdom. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Jag är intresserad av att hitta nya läkemedel för behandling av Huntingtons sjukdom.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Jag hoppas kunna utveckla nya terapeutiska oligonukleotider för att få ner nivåerna av det skadliga muterade proteinet huntingtin både i cellkulturer och in vivo-modeller.

Vad betyder din forskning?

Min forskning betyder mycket för att den handlar om en av de värsta och mest allvarliga sjukdomar som kan drabba nervsystemet. Huntingtons sjukdom, även känd som chorea eller “danssjukdom”, är en allvarlig neurodegenerativ störning där patienterna framför allt lider av ofrivilliga rörelser, men även kognitiva och mentala följdskador tillhör symtombilden. Personer med Huntingtons sjukdom får de första symtomen i medelåldern (30-50 år) och avlider inom loppet av 10-15 år. Tyvärr finns idag, förutom viss symtomatisk behandling, ingen botande behandling.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

I mitt labb arbetar vi med oligonukleotider och vår målsättning i detta projekt är att utveckla dessa till framtida terapeutiska verktyg för Huntingtons sjukdom.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Utan detta stipendium kan jag inte fortsätta att bedriva denna forskning som är väldigt viktig. Jag hoppas kunna förbättra livet för de människor som lider av Huntingtons sjukdom.

Vad är din drivkraft som forskare?

Jag brinner för medicinsk forskning. När jag ser filmer av patienter med Huntingtons sjukdom blir jag väldigt berörd och känner att vi forskare måste göra allt för att hjälpa dessa människor.

Ge en gåva till stöd för forskning om Huntington sjukdom

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring Huntingtons sjukdom går framåt.