Villkor för Facebook-tävling

Vinn biljetter till Hjärnans dag! Här beskrivs regler och villkor för Hjärnfondens Facebook-tävling i april 2019.

Hur du deltar

Du deltar genom att kommentera tävlingsinlägget och skriva en motivering till varför du och en vän ska vinna biljetter till Hjärnans dag 24 april på Skandiascenen i Stockholm.

Detta ska göras senast 22 april kl. 12.00. Tävlingen kräver inte något köp.

Hur vinnarna utses

En jury, bestående av Hjärnfondens kommunikationsavdelning, utser 10 vinnare som vardera får två biljetter till Hjärnans dag. Vinnare utses baserat på motivering.

Vinnarna kontaktas via Facebook när tävlingen avslutats. Om vinnaren inte svarar på meddelandet inom 24 timmar, så utser Hjärnfonden en annan vinnare. Meddelandet kommer i form av ett svar på deltagarens kommentar på inlägget.

Användande av persondata

Vid deltagande i tävlingen gives samtycke till registrering av namn och nödvändiga kontaktupplysningar. De upplysningar som du ger i samband med tävlingen kommer uteslutande att vara tillgängliga för Hjärnfonden som ansvariga för tävlingen. Kontaktupplysningar kommer uteslutande användas för kontakt i samband med tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutad.

All personlig data som lämnas hanteras med säkerhet enligt GDPR. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Övrigt

Priset kan inte bytas mot kontanter. Hjärnfonden betalar inte resan till och från Stockholm.

Vid misstanke om fusk har Hjärnfonden rätten att utesluta deltagare.

Anställda hos Hjärnfonden får inte delta i tävlingen.

Facebook är inte involverade i tävlingen – varken i form av administration, sponsring eller annat sätt.

Frågor angående tävlingen hänvisas till Hjärnfondens sida på Facecbook.