En frilagd hjärna i svartvitt.

Caroline Boghammar