Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Anställda inom välfärden i Västsverige larmar om för hög arbetsbelastning.

Sju av tio anställda inom välfärden i Västsverige anger att den ökade stressen beror på för hög arbetsbelastning. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden.

– Det här visar att vi på många håll i Västsverige har arbetsförhållanden som inte är tillfredsställande. Vi efterlyser en handlingsplan för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som arbetsgivaren är ansvarig för, säger överläkare Anders Jönsson, ordförande Hallands läkarförening.

─ Jag har jobbat 40 år i Västra Götaland och Halland och sett hur arbetsmiljön för läkare och andra vårdyrken tyvärr på många håll blivit sämre, vilket har lett till mer stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar. Det är en utveckling som måste brytas, säger Anders Jönsson.

Stresslarmet som Hjärnfonden presenterar innehåller reformförslag som kan åstadkomma förändring på nationell, regional och kommunal nivå liksom på enskilda arbetsplatser. Förslagen är baserade på samlad kunskap, insikter och erfarenheter från drabbade, forskare och arbetsmarknadsexperter.

Bland de 20 reformförslagen som Hjärnfonden har presenterat för beslutsfattare och experter finns det bland annat krav på följande:

  • Inför en nationell haverikommission mot ohälsosam stress som gör grundliga genom-lysningar av några av de mest utsatta yrkesgrupperna årligen och tar fram åtgärdsförslag.
  • Straffbara arbetsförhållanden. Ingen har ännu dömts tilI följd av kronisk arbetsrelaterad stress. Det behövs en översyn av reglerna kring arbetsmiljöbrott.
  • Jämställd arbetsmiljö. Vi föreslår könsbaserade arbetsmiljöundersökningar med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att minska arbetsmiljöskillnader på större arbetsplatser.

Läs hela pressmeddelandet här