Barnhjärnan: Akut syrebrist

Något hade gått fel under förlossningen. Plötsligt hade värkarna slutat och Axel fastnat. Han var livlös när han kom ut och fördes skyndsamt till ett återupplivningsrum och sedan vidare till universitetssjukhuset. Axels föräldrar – Per och Karin – förstod att situationen var allvarlig. Men de var inte beredda på samtalet som kom någon dag senare.

Ungefär ett barn per hundra drabbas i samband med förlossningen av ”asfyxi”, ett tillstånd som resulterar i dålig blodcirkulation i kombination med syrebrist. I allvarliga fall kan detta orsaka celldöd i hjärnan. Asfyxi är en av orsakerna till Cerebral pares (CP) som beror på en skada i hjärnan som i sin tur orsakar en störning av muskelkontrollen. De flesta med CP har dock fått detta pga händelser som inträffat före förlossningen och flera olika faktorer har ofta bidragit. Vanliga bidragande faktorer är; infektioner, inflammation, cirkulationsrubbningar, blödningar, tillväxthämning, genetiska faktorer och för tidig födelse. Cerebral pares är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar.

Axels fall var svårartat. Elva minuter hade gått innan han tagit sina första enstaka andetag. På sjukhuset hade läkarna scannat Axels hjärna, för att kunna bedöma skadan. Där fanns nästan ingen aktivitet alls.

”Vi tvingades fundera: vad är ett värdigt liv?” berättar Karin. ”Om han blir sämre, är det värt att fortsätta?”

Dagarna gick medan läkarna kämpade för att rädda Axels liv. Hoppet sattes till en ny, radikal behandlingsmetod: nedkylning.

Snabb nedkylning av kroppen minskar ämnesomsättningen. Cellerna går på sparlåga och behöver mindre syre för att överleva. Vid 33,5 graders kroppstemperatur minskar risken för en hjärnskada dramatiskt. Det var teorin – då. Idag är nedkylning mer än en experimentell metod: det är en etablerad behandling vid syrebrist hos nyfödda, som ökar barnets chanser till frisk överlevnad med 50 procent.

Och Axel? Efter en vecka skannades hans hjärna på nytt. Karin och Per kunde pusta ut: hjärnaktiviteten var normal. Idag är han fullt återställd och lever som vilket barn som helst.

HF-FINAL-01207