Alexandra

En kollega sjukskrevs och istället för att ta in vikarie fick vi andra ta över hens uppgifter. Att jobba 150% på 100% funkar bara en kort tid innan man själv klappar ihop. Då tog de in vikarie…

Sanna

Nyexad lärare med stora ambitioner som utnyttjades till att ta extra undervisningsgrupper. Enorm belastning som nyexad med massa stoff i ämnena, det skulle skrivas omdömen och sättas betyg. Jag utbildades i ett betygssystem som övergick till lrg11 2 år efter jag börjat jobba. Många elever som anförtrodde sig men inget bra elevhälsoteam som tog över. […]

Hanna

Att man var överbelastad med arbetsuppgifter och att man arbete underbemannade ofta. så man känner sig otillräcklig hela tiden.

Erica

Jag tog på mig alldeles för mycket och min arbetsgivare uppmanade mig till det. Det ställs höga krav på prestation och utöver mina sedvanliga arbetsuppgifter deltog jag i projekt och annat som lades ovanpå, vilket gjorde att jag fick jobba ikapp mina vanliga arbetsuppgifter för att nå upp till de kraven som ställs. Jag försökte […]

Emmy

Pressen av att alltid behöva ställa upp med noll uppskattning av arbetsledningen.

Emma

Sjuksköterska, blev sjukskriven 6 pr sedan, fortfarande sjukskriven. Min arbetsgivare (sahlgrenska, mölndal) gjorde absolut inget för att hjälpa mig. Jag fick bara mer och mer extra ansvar och när jag försökte säga nej och att jag inte klarade mer så lyssnade dom inte. Mina 2 chefer tog inte tag i mobbning som pågått under flera […]

Susan

Jobbade på demens boende. För många boende på 2 till 3 personal. Inget organiserat, mycket spring och stress i onödan för att hitta. Stagnation på vissa anställda som hellre satt ner än jobbade. Chef lyssnade men gjorde inget speciellt för att få avdelningen att funka. Kaos i mina ögon. Och sen detta med tuffa scheman […]

Ellen

Jag mår egentligen väldigt bra. Jag har en lugn och kärleksfull familjesituation, en aktiv fritid med mycket träning och uteliv. Men sedan började jag jobba på privat SFI i en större stad. Den tjänsten är jag nu sjukskriven från, pga utmattningssyndrom. Jag har jobbat som lärare i några år, men privat SFI liknar inget annat […]

Johanna

Underbemanning på arbetsplatsen i samband med brist på kvalificerad personal att anställa. Orimliga krav på försäljning och produktivitet. Att behöva jobba övertid trots deltidssjukskrivning. De anpassade inte kraven efter bemanningen, de pressade sin redan utbrända personal till övertid istället för att ta in extra personal. Ekonomin och vinstkraven är viktigare än personalens hälsa vilket i […]