Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Ann-Christine:"För stor arbetsbelastning med snabba neddragningar och svårt känslomässiga arbetsuppgifter"

För stor arbetsbelastning med snabba neddragningar och svårt känslomässiga arbetsuppgifter i socialtjänsten med familjehem och ensamkommande ungdomar med svår PTSD och väntan på och negativa avslagsbeslut. Bättre styrning, framförhållning och planering i övergångar under nedläggningen