Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Anna:"Efter flera månaders sjukskrivning sa jag till sist upp mig utan att min chef eller skola erbjudit mig någon hjälp tillbaka till arbetet."

Jag arbetade som lärare i grupper med 30 elever utan stöd trots att jag frågat och bett om det vid flertalet tillfällen. Jag arbetade det närmaste heltid trots att jag hade en 80% tjänst. Många livsöden som en bar med sig hem och många elever som föll mellan stolarna varje dag pga tidsbrist och bristande disciplin. När jag gick till läkare som gav mig utmattnings diagnos och ordinerade mig psykiatrisk hjälp för min utmattningsdepression vägrades jag företagshälsa då min chef inte tyckte att det låg på deras bord att erbjuda mig psykolog utan hänvisade mig till landstinget och vårdcentralen som hade ca 2-3 års väntetid. Efter flera månaders sjukskrivning sa jag till sist upp mig utan att min chef eller skola erbjudit mig någon hjälp tillbaka till arbetet.