Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Elna:"Jag har gått in i väggen två gånger"

I mitt yrke som ekonom är det viktigt att ha rätt systemstöd, vilket skapar effektiva flöden och processer. Att ha kollegor omkring sig som bidrar med sin kunskap är nästa viktiga faktor. Utan rätt kompetens skapas inga effektiva processer. Jag har gått in i väggen två gånger. Första gången på grund av alldeles för många manuella moment och för låg bemanning. Andra gången på grund av alldeles för hög personalomsättning, för många omorganisationsprojekt och för låg kunskap om affärssystemet. Jag tror att det är väldigt vanligt att arbetsgivare snålar med IT-miljön och bemanningen. När stora projekt ska sjösättas måste man lyssna in personalen. Inga framgångsrika omorganisationer har genomförts utan att personalen är delaktig.