Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Hilda:"Lärare som har för många elever och för många klasser per dag"

Jag har jobbat på många olika skolor och på olika nivåer. Upplever samma stressnivå överallt. Lärare som har för många elever och för många klasser per dag. Som tvingas kompromissa med kvaliteten på undervisningen, som tappar humöret, som varken hinner med starka eller svaga elever. Resultatet är att eleverna tappar studiemotivation och självförtroende. Att lärarna blir frustrerade av dåliga studieresultat, och inte hinner göra något åt det. Eleverna protesterar genom att vara stökiga på lektionerna, lärarna blir arga och det blir stress och dålig stämning för alla. Höj lönen för lärarna och halvera arbetsbördan.