Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Katarine:"För hög arbetsbelastning på för få personal"

För hög arbetsbelastning på för få personal. För liten möjlighet att påverka min arbetssituation trots uppmärksammade problem lyfta till styrelsen. Trots kännedom om min hälsa och min stress så togs jag ej på allvar. De kunde tidigare ha kopplat in Företagshälsan och satt in extra personal mm. Spelade på sina anställdas samveten, ex gällande byte av arbetspass med kort varsel mm. Dålig förståelse för livet som småbarnsförälder.