Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Stress i siffror

Stressrelaterad ohälsa är vår tids största jämställdhetssproblem. Kvinnor drabbas i högre grad än män av stressrelaterad ohälsa.

Stressrelaterad ohälsa har ökat och etablerat sig på höga nivåer och det får stora konsekvenser för individen, anhöriga och kollegor men det för även med sig stora samhällskostnader.

  • Sedan 2010 har den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerat sjukfrånvaron och andelen av pågående sjukfall har mer än fördubblats.
  • Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor .​
  • Sjukskrivningar i stressrelaterad ohälsa är vanligast i åldrarna 30-44 år.
  • Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de känner sig stressade (18% vs. 11%) .
  • Under perioden 2011–2020 ökade andelen kvinnor mellan 16–29 som kände sig stressade från 22 till 33 procent.
  • Fyra av fem som sjukskrivs för utmattningssyndrom är kvinnor. ​
  • Kontaktyrken inom det vård- och omsorgssektorn och det sociala området och är välkända riskyrken för sjukfrånvaro och i synnerhet för stressrelaterad psykisk ohälsa.