Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Stresslarmet – ett initiativ för att minska den stressrelaterade psykiska ohälsan

Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. De drabbade betalar med sin hälsa, sina relationer och sina möjligheter att delta i livet – både i arbetslivet och det privata.

Syftet med initiativet är att minska den stressrelaterade psykiska ohälsan i samhället och synliggöra den drabbades situation. Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. De drabbade betalar med sin hälsa, sina relationer och sina möjligheter att delta i livet – både i arbetslivet och det privata. Vi vill se ett friskare Sverige.

Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. De drabbade betalar med sin hälsa, sina relationer och sina möjligheter att delta i livet – både i arbetslivet och det privata.

Hög tid att flytta fokus från enskilda individer till ohållbara strukturer i arbetsmiljön

Den stressrelaterade ohälsan är ett strukturellt problem som behöver hanteras på samhällsnivå. Vi vet att det finns ett samband mellan bristande arbetsförhållanden och stressrelaterad psykisk ohälsa. Trots detta läggs fortfarande mycket ansvar på enskilda individer när det kommer till stressrelaterad psykisk ohälsa.

Självklart har alla ett ansvar och visst kan vi alla göra något på individuell nivå, men i slutändan är det ändå i stor utsträckning på samhällsnivå som sjukdomen formas. Ska vi se förändring krävs det insatser som adresserar strukturer på samhällsnivå.

I vårt initiativ lyfter vi fram:
Ohållbara strukturer i arbetsmiljön
Det finns ett samband mellan bristande arbetsförhållanden och stressrelaterad psykisk ohälsa. Trots detta läggs mycket ansvar på enskilda individer när det kommer till stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är inte acceptabelt.

Ett jämställdhetsproblem. Det finns en systematiskt ökad risk för stressrelaterad ohälsa kopplat till arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken. Kvinnodominerade sektorer och yrken har en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö. Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 75 procent av dem var kvinnor.

Behov av ansvar, ledarskap och nya politiska beslut. Det krävs en vilja och ledarskap från politikers håll för att förändra, förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa.

Gemensam kraftsamling

Det behövs nya beslut och kraftsamling på alla nivåer. Arbetslivet och dess villkor behöver reformeras, drabbade behöver få rätt stöd och vård och vi behöver jobba mer preventivt redan hos våra barn och unga. Ju fler vi blir som adresserar möjligheter och lösningar som lyfter kunskap och goda exempel desto snabbare når vi målet – ett hållbart arbetsliv och ett friskare Sverige.

Tillsammans sätter vi stopp för den ohållbara stressen.

Vi har samlat 20 reformförslag i skriften ”Stresslarmet – för ett ohållbart arbetsliv” riktade mot beslutsfattare.

Vill du veta mer eller engagera dig?
Maila stresslarmet@hjarnfonden.se

Ett initiativ finansierat av Postkodlotteriet.