Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Fler anställda inom välfärden i Östra Mellansverige larmar om för hög arbetsbelastning.

Östra Mellansverige är det område i landet där man i högst utsträckning upplever en farligt hög stressnivå. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden.

– Undersökningen visar på orimliga förutsättningar för läkare och vårdyrken på många håll i Mellansverige. Pandemin har ställt ytterligare krav på en verksamhet som redan är hårt pressad. Det behövs tydligare ansvar, ledarskap och fokus på arbetsmiljön – förbättringar i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som arbetsgivaren är ansvarig för.

-Vi behöver komma bort från detaljstyrningen på vårdcentralerna mot en mer tillitsbaserad styrning av vården där det finns större plats för det professionella ansvaret och omdömet. Läkaren behöver kunna begränsa sitt uppdrag när patientsäkerheten äventyras och stressen bland professionen ökar. Även andra åtgärder behövs säger Heiko Botman distriktsläkare Nora Vårdcentral och sekreterare för Svenska Distriktsläkarföreningen.

Hjärnfonden har presenterat 20 reformförslag för beslutsfattare och experter och där finns bland annat krav på följande:

  • Inför en nationell haverikommission mot ohälsosam stress som gör grundliga genom-lysningar av några av de mest utsatta yrkesgrupperna årligen och tar fram åtgärdsförslag.
  • Straffbara arbetsförhållanden. Ingen har ännu dömts tilI följd av kronisk arbetsrelaterad stress. Det behövs en översyn av reglerna kring arbetsmiljöbrott.
  • Jämställd arbetsmiljö. Vi föreslår könsbaserade arbetsmiljöundersökningar med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att minska arbetsmiljöskillnader på större arbetsplatser.

– Jag har jobbat 14 år i regionen, de senaste 12 år på samma vårdcentral och sett hur trycket ökat för läkare och andra vårdyrken och lett till mer stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar. Det är inte acceptabelt, säger Heiko Botman

Läs hela pressmeddelandet här.