Forskningsområden

Här kan du läsa mer om vad som ingår i de olika forskningsområden som Hjärnfonden finansierar. En del forskningsprojekt är gränsöverskridande och spänner över fler områden.

ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
– Neurodegenerativa sjukdomar är sjukdomar som långsamt förtvinar och bryter ner (degenererar) nervcellerna i nervsystemet. Inom begreppet neurodegenerativa sjukdomar finns forskning om ALS, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom. Dessutom räknas demenssjukdomar till de neurodegenerativa sjukdomarna, men de har egen grupp, se nedan.

Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Demens är ett syndrom, dvs. en samling av symtom som är kroniska och invalidiserande. Det är en neurodegenerativ sjukdom som ofta innebär minnesstörningar och andra kognitiva svårigheter. De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, men det finns även lewybody sjukdom, frontallobsdemens m.fl.

Barn- och ungdomshjärnan
– Neuropsykiatriska funktionshinder som autismspektrumtillstånd (AST) inkl. Aspergers syndrom, ADHD/ADD, kromosomförändringar, utvecklingen av barnhjärnan, hjärnskador i fosterlivet och hos nyfödda, narkolepsi, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, Cerebral Pares (CP), dyslexi/dyskalkyli.

Beroende
Beroende. Hjärnans belöningssystem, alkohol-, nikotin- och drogberoende, spelberoende och övrigt missbruk.

CNS-skador
– Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärna och ryggmärg. Skador här ger dramatiska och långtgående effekter. Traumatiska hjärnskadorryggmärgsskada.

Depression
Depression, olika behandlingsformer inbegriper läkemedel såväl som fysisk träning.

Epilepsi
Epilepsi hos barn och vuxna.

Hjärnans funktion
– Grundforskning om hur hjärnan fungerar. För att förstå hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar måste vi förstå hur den friska hjärnan fungerar. Den här forskningen kan förbättra prognosen för många av hjärnans diagnoser.

Hjärntumör
– Forskning om olika typer av hjärntumörer hos barn och vuxna.

MS och annan neuroinflammation
Multipel skleros och annan typ av inflammation som kan drabba hjärnan och nervsystemet.

Migrän, Horton och annan huvudvärk
Migrän, Hortons huvudvärk och annan typ av huvudvärk.

Minne
– Forskning om minnets funktion i både den friska och den sjuka hjärnan.

Smärta
– Smärta och klåda.

Stroke
Stroke (slaganfall) beror oftast på en blodpropp eller en blödning i hjärnan och uppstår när hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmad syretill­försel. Här ingår även forskning om afasi (problem med talet) som är ett vanligt problem efter en stroke.

Sömn
– Sömnens påverkan på kropp och livsstil.

Ätstörningar
Ätstörningar. Anoxeri, bulimi, fetma, kroppsuppfattning, dysmorfofobi.

Åldersförändringar i hjärnan
– Hjärnans naturliga åldrande.

Övrig psykiatri
– Psykisk ohälsa, ångest, självmord, schizofreni, psykossjukdomar, bipolär sjukdom, Tourettes syndrom samt övriga psykiska tillstånd.

Publicerad 2016-04-05

Vid frågor, kontakta Emelie Bäckelin, redaktör emelie.backelin@hjarnfonden.se