Tack för att du deltog i vår enkät

Dina svar ger oss konkreta verktyg i vårt arbete med att förhindra den stressrelaterade psykiska ohälsan i samhället idag.

Vill du läsa mer om stressrelaterad psykisk ohälsa och vårt arbete för ett vänligare arbetsklimat?