Sven Bölte, professor barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet

Vad orsakar autism och Aspergers syndrom?

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap forskar om Aspergers syndrom.

I Sverige är ca 25 000 barn och ungdomar drabbade av autismspektrumtillstånd (AST), ett paraplybegrepp som sammanfattar autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. AST påverkar förmågan till socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Diagnosen kan ge konsekvenser genom hela livet med både positiva och ibland negativa effekter och orsakar förutom lidandet för barn och familjer även stora kostnader för samhället.

Sven Bölte är professor och en av de forskare som får anslag från Hjärnfonden. Han studerar så kallade diskordanta enäggstvillingar, d.v.s. tvillingpar där den ena tvillingen har AST medan den andra inte har det. Eftersom enäggstvillingar är genetiskt mycket lika kan skillnaden mellan par där bara en tvilling har AST vara viktiga för att kunna hitta nya diagnosmetoder och även bakgrunden till AST. Ökade kunskaper kan förhoppningsvis bidra till att hitta nya biomarkörer för AST och därmed läkemedel för behandling, vilket inte finns idag.