Fakta om stress

8 tips for att stressa lagom

Kategori: Fakta om stress, Stress
Publicerad: 2022-11-10

Oavsett om du jobbar hemifrån, på kontor eller i annan miljö är det oundvikligt att det blir stressiga perioder då och då. Men med rätt förberedelse och kunskap ser du till att minska den negativa effekten som stress kan innebära för den psykiska hälsan – på lång sikt.


Stress och hjärnan

Kategori: Fakta om stress, Stress
Publicerad: 2022-11-08

I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk. Nervcellernas uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. För att hjärnan skall fungera krävs att kommunikationen mellan nervcellerna fungerar bra.


8 varningssignaler på ohälsosam stress

Kategori: Fakta om stress, Stress
Publicerad: 2022-11-07

Symtom på långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan komma smygande och vara svåra att upptäcka. Den som drabbas kan ha fått varningssignaler under lång tid utan att förstå vad det är. Att uppmärksamma signalerna och söka hjälp är viktigt eftersom tidiga insatser kan förhindra att tillståndet blir allvarligare.