Vad finns det för hjälp att få om du är drabbad av stressrelaterad ohälsa?

Vägen tillbaka efter utmattningssyndrom är lång och risken för återfall är stor. Men med rätt stöd, minskad belastning och en genomtänkt behandlingsplan kan man bli återställd.

Många människor känner av den vardagliga stressen när man ska få jobbet och privatlivet att gå ihop. Det är helt normalt att känna sig stressad och får man bara tillräckligt med tid för återhämtning är stress inte farligt. Vid kortvarig stress kan du till exempel få hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, spända muskler och ha svårt att varva ner. Det är viktigt att ta sig tid för återhämtning efter sådana perioder.

När ska du söka vård.

Med rätt insatser i god tid går det att förebygga ett utmattningssyndrom. Ta kontakt med vårdcentralen eller företagshälsovården om du ofta upplever symptom på stressrelaterad psykisk ohälsa som till exempel att du har svårt att minnas saker och koncentrera dig stora delar av tiden, är överkänslig för sinnesintryck, känner en trötthet som inte går att vila upp sig från, har sömnproblem, ångest och /eller depressiva symptom.

Det är viktigt att du så snart som möjligt söker hjälp om du mår dåligt eftersom stressjukdomar kan ta lång tid att läka. Mer specialiserad hjälp går att få på öppna psykiatriska mottagningar eller på speciella stresskliniker.

Vägen tillbaka

För personer drabbade av utmattningssyndrom kan det ta lång tid att komma tillbaka till det vanliga livet, både privat och på arbetet, och det finns en  risk för återfall. Till en början är det viktigast att bli noga omhändertagen och få det stöd och den förståelse som man behöver samt att minska belastningen och få tid och möjlighet till återhämtning. Ännu finns inga större vetenskapliga studier som kan bekräfta vilka behandlingar som fungerar bäst.

Det är viktigt att i början lägga upp en individuell behandlingsplan med till exempel regelbundna rutiner vad gäller mat och sömn, att försiktigt komma igång med fysisk aktivitet, att identifiera stressfaktorer och få hjälp med stresshantering. Även kognitiv beteendeterapi har visat sig ha positiva effekter.  För en del som även har ångest eller är deprimerade kan antidepressiva läkemedel hjälpa.

Sjukskrivning

För den som drabbats av utmattningssyndrom kan behovet av frånvaro från arbetet med påföljande sjukskrivning vara viktig, speciellt som många fall av stressrelaterad psykisk ohälsa har sin grund i arbetsplatsen. Hur länge och till vilken grad du kan behöva vara sjukskriven är väldigt individuellt och beror bland annat på symtomens svårighetsgrad.

Om det inte är möjligt eller önskvärt att gå tillbaka till sitt nuvarande arbete, så är det viktigt att rehabiliteringen inriktas på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter.

Generellt kan tidig återgång medföra risk för återfall samtidigt som sen återgång kan förstärka upplevelsen av att vara kroniskt sjuk och bli ett arbetshinder i sig, som äventyrar möjligheten att återfå hälsa och arbetsförmåga. Det gäller att hitta en bra balans mellan graden av sjukdomsrelaterad oförmåga, individens resurser att hantera besvären och graden av anpassning av arbetsuppgifter.

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen