Nya läkemedel mot epilepsi

Idag finns det effektiva läkemedel mot epilepsi, men många patienter blir inte hjälpta av dessa utan fortsätter att få anfall. Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid Linköpings universitet, har förhoppningar att nya läkemedelssubstanser ska kunna minska den elektriska retbarheten i hjärnan och därmed kunna användas för att behandla epilepsi i framtiden.

I nervcellernas yttre membran sitter jonkanaler, små selektiva hål som öppnar och stänger sig och därmed åstadkommer något som kallas för elektrisk retbarhet. När jonkanalerna är felkonstruerade kan det leda till epilepsi, en sjukdom som
mellan 60 och 70 000 svenskar lider av. Epilepsi är ett samlingsnamn för flera olika typer av anfall som kan vara mer eller mindre kraftiga. Jonkanalerna är måltavlor för läkemedel mot epilepsi, en behandling som idag inte fungerar för alla patienter.

I en studie som Hjärnfonden är med och finansierar tittar professor Fredrik Elinder på nya substanser som kan öppna andra sorters jonkanaler än de som vanligen blockeras med epilepsiläkemedel. Bland barn, som utgör 10 000 av epilepsipatienterna, finns en stor grupp som idag inte blir hjälpta av konventionella läkemedel. Förhoppningen är att de nya substanserna kan minska den elektriska retbarheten i hjärnan och därmed behandla epilepsi bättre i framtiden.