Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Vi saknar konkreta reformer mot stressen

Replik Aftonbladet Debatt: Hjärnfonden kommer inom kort att lansera en vitbok med 20 förslag för ett arbetsliv där hjärnan inte tar skada. Det var därför med stort intresse som vi mottog regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Replik Aftonbladet Debatt: Stressrelaterad psykisk ohälsa är en sjukdom som går att förebygga. Hjärnfonden kommer inom kort att lansera en vitbok med 20 förslag för ett arbetsliv där hjärnan inte tar skada. Det var därför med stort intresse som vi mottog regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Tyvärr saknas i stor utsträckning konkreta reformer.

Regeringen vill prioritera frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är utmärkt. När det gäller de utsatta yrkena i välfärden är vi övertygade om att den påbörjade tillitsreformen behöver drivas med full kraft. Här finns mer att göra för regeringen.

Det är också glädjande att regeringen berör frågan om nya sanktionsavgifter. Vi kommer att föreslå en samlad översyn av reglerna kring arbetsmiljöbrott och andra sanktionsmöjligheter. Det måste gå att utkräva ansvar för farliga arbetsmiljöer, även när det gäller farlig stress.

Behovet av mer jämställda arbetsförhållanden återkommer i regeringens strategi. Vi föreslår att det ska bli obligatoriskt att genomföra könsbaserade arbetsmiljöundersökningar. Lönekartläggningar har varit viktiga för jämställda löner, samma modell bör fungera även här.

Den nya strategin är välkommen men det behövs mer. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion med Eva Nordmark om verkliga reformer som gör skillnad.

Anna Hemlin,
generalsekreterare, Hjärnfonden