Var med oss i kampen mot Alzheimers sjukdom

Alzheimer och andra demenssjukdomar är den 3:e vanligaste dödsorsaken i Sverige och antalet demenssjuka stiger stadigt. Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin har personlig erfarenhet av hur en demensdiagnos påverkar en hel familj och berättar här om vår viktiga Alzheimer-satsning hösten 2018.

Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare

“Min pappa drabbades av Alzheimer så jag vet hur det känns att vara anhörig till en älskad person som drabbas av den svåra och dödliga sjukdomen. Det var en enorm sorg att se hur han förlorade alla sina förmågor. Ja, hela sin identitet. Vår starka, kloka och snälla pappa blev en annan person. Den erfarenheten delar jag med många anhöriga runt om i landet.

I Sverige har vi 130 000–150 000 som är drabbade av en demenssjukdom. Av dem har  85 000 Alzheimers sjukdom. I takt med att vi lever längre kommer också antalet öka. Forskningsbidragen till hjärnforskningen är fortfarande alldeles för små och vi behöver mer resurser för att besegra Alzheimer och andra demenssjukdomar. De senaste 20 åren har forskningen gjort flera stora framsteg, bland annat genom att spåra och diagnostisera Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium, men än krävs det mycket forskning innan vi har ett botemedel.

Under hösten kommer vi hålla ett stort fokus på Alzheimers sjukdom. Förutom att samla in mer pengar till forskningen vill vi också öka kunskapen om sjukdomen. Att få Alzheimers sjukdom är förknippat med en stor sorg och oro för de drabbade och deras anhöriga men det är också behäftat med mycket stigmatisering. Många vill inte prata om sjukdomen och det råder fortfarande en stor okunskap.

Följ oss under hösten på hjarnfonden.seTwitter och Facebook. Sprid och dela kunskap om vår tids svåraste sjukdom. Hjälp oss hålla fler minnen levande – och ge en gåva nu!”

Anna Hemlin
Generalsekreterare

Ge en gåva till den livsviktiga hjärnforskningen