Ulrike Richter vill hitta nya behandlingar för Parkinsons sjukdom

Ulrike Richter forskar om Parkinsons sjukdom. 2015 fick hon Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor. Här berättar hon om vad stipendiet betyder för henne och om sin forskning inom området Parkinsons sjukdom.
“Stipendiet ger en trygghet att kunna genomföra min forskning fokuserad under en längre tid, och är självklart en viktig personlig merit som är av stor betydelse för min fortsatta forskning.”

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?

Min forskning adresserar hur olika delar av hjärnan samverkar för att möjliggöra inlärning, selektering och genomförandet av olika rörelser.
Jag är speciellt intresserad av hur samverkan mellan olika delar i hjärnan förändras under normal motorisk kontroll i en frisk hjärna liksom under Parkinsons sjukdom, eftersom denna sjukdom leder till stora svårigheter att initiera och utföra rörelser.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

Under senare år har det visat sig att inte bara anatomiska förbindelser, utan även hur synkroniserade olika cellgrupper är inom och mellan strukturer är av helt avgörande betydelse för hur olika områdena påverkar varandra. Med min forskning hoppas jag komma fram till hur dessa ‘funktionella förbindelser’ mellan olika cellgrupper dynamiskt förändras med olika beteenden och vilken betydelse detta har, i synnerhet för samspelet mellan de olika strukturer som styr våra rörelse.

Vad betyder din forskning?

Genom att ta fram mer valida modeller för hur hjärnkretsar samverkar skapas en bättre grund för att hitta nya behandlingsmetoder för många av nervsystemets sjukdomar där störningar i funktionella förbindelser antas vara en avgörande patologisk faktor, innefattande så vitt skilda diagnoser som Parkinsons sjukdom, beroendetillstånd och schizofreni.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

Jag har en teknisk bakgrund men har alltid varit intresserad av tvärvetenskaplig forskning och speciellt medicin. Att kunna bidra med mina tekniska kunskaper för att bättre förstå sambandet mellan de elektriska signaler som hjärnans nervceller kommunicerar med och vårt beteende är för mig ett fascinerande arbete.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

Stipendiet ger en trygghet att kunna genomföra min forskning fokuserad under en längre tid, och är självklart en viktig personlig meritering som är av stor betydelse för min fortsatta forskning.

Vad är din drivkraft som forskare?

Jag drivs av en allmän nyfikenhet kring hur vår hjärna egentligen fungerar, men också till stor del av de spännande och varierande utmaningar och arbetsuppgifter som är en del av mitt tvärvetenskapliga forskningsområde.

Ge en gåva till stöd för forskning om Parkinsons sjukdom
Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskningen kring Parkinsons sjukdom går framåt.