Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Ett stresslarm för ett hållbart arbetsliv

Sjukskrivningar för stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste tio åren. Anställda inom vård, skola och omsorg är särskilt utsatta. Det är ohållbart att individen får betala priset för bristande arbetsförhållanden. Stressrelaterad ohälsa är ojämställd sjukdom som går att förebygga. Det krävs kraftsamling och nya politiska beslut för att komma åt de strukturella problemen.

Vi vill se ett samhälle där färre drabbas. Där människor kan göra ett bra jobb och samtidigt ha energi över när arbetsdagen är slut. Därför larmar vi för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om vårt initiativ och hur vi åstadkommer förändring

70 000 Under 2019 sjukskrevs 70 000 personer på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa
+100% Sedan 2010 har den stressrelaterade psykiska ohälsan dominerat sjukfrånvaron och andelen av pågående sjukfall har mer än fördubblats.
80% Fyra av fem som sjukskrivs för utmattningssyndrom är kvinnor

Nya vägar för politiken

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig och ojämställd sjukdom som går att förebygga. Det krävs kraftsamling och nya politiska beslut för att komma åt de strukturella problemen. Ju fler vi blir som tillsammans lyfter fram möjligheter och lösningar, delar kunskap och engagerar oss gemensamt – desto snabbare kan fler få ett friskare arbetsliv.

Fakta, forskning och erfarenheter av stress

Här har vi samlat fakta om stress, vad händer i kroppen och vad du kan göra i förebyggande syfte. Du kan också läsa om viktig forskning om stress och läsa intervjuer med de som drabbats.