Tomas Olsson, MS-forskare vid Karolinska Institutet.

Tomas Olsson om narkolepsi

Tomas Olsson, professor och överläkare, Karolinska sjukhuset föreläser om narkolepsi på Hjärnans Dag 2012.