Sara har Parkinsons sjukdom

Sara Riggare är drabbad av Parkinsons sjukdom, en sjukdom som gör att de nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Parkinsons sjukdom går inte att bota. Ditt stöd behövs för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar.

Sara drabbades av Parkinsons sjukdom tidigt i livet. Redan i tonåren kände hon av de första symtomen. Det var främst finmotoriken som krånglade. Att knäppa knappar och dra på sig strumporna var svårt. Hon hade också svårt att hålla balansen när hon cyklade och så lydde inte den ena foten henne.

Att drabbas så tidigt av parkinson är mycket ovanligt. De flesta som diagnostiseras med sjukdomen är över 50 år. Sjukdomen innebär att de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin bryts ned, vilket försämrar möjligheten att kontrollera kroppens rörelser. En skakning i ena handen är för majoriteten av de insjuknade det första symtomet.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp, och är i dagsläget obotlig. Exakt vad som orsakar parkinson är oklart, men ålder och genetik är de främsta riskfaktorerna.

Idag är Sara tjänst­ledig från arbetet som miljökonsult för att studera hälsoinformatik vid Karolinska institutet. Diagnosen Parkinsons sjukdom fick hon 2003. Då var hon 32 år gammal. Beskedet var chockartat. När hon fick diagnosen var hennes dotter bara nio månader och höll på att lära sig gå.

– Jag är ändå tacksam över att jag inte fick veta att jag hade parkinson tidigare. Jag har vågat leva mitt liv som de flesta andra i samma ålder: pluggat på högskolan och bildat familj. Något som jag annars kanske inte hade gjort.

Sara Riggare berättar att det går att leva ett bra liv med parkinson. Tack vare forskning finns det nu effektiva symptomlindrande mediciner som gör att man kan leva i många år utan några större besvär. Behandlingen sker bland annat med läkemedel som omvandlas till dopamin av hjärncellerna i det drabbade området.

– Jag är så gott som symptomfri men utan medicinerna skulle jag antagligen inte kunna röra mig.

Ditt bidrag behövs

Behovet är stort. Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom, bland annat av Parkinsons sjukdom. Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras familjer.