Stressrelaterad psykisk ohälsa

STOR PUFF FÖR SIDAN STRESSRELATERAD PSYKISK OHÄLSA

Under 2016 led 74 000 svenskar av stressrelaterad psykisk ohälsa. 77 procent av dessa var kvinnor. Vi vet fortfarande för lite om mekanismerna bakom, mer forskning behövs för att få fram effektiva behandlingsmetoder och för att förebygga.