Wow – 236 000 kr till forskningen

Tack för att du var med i Hjärnsteget! Under 10 dagar i juni deltog 865 personer i vårt första virtuella lopp. Tillsammans sprang, gick eller rullade ni otroliga 6 943 kilometer totalt! Det är snäppet längre än om du skulle ta dig från Stockholm till Nordpolen – och tillbaka!