Extra utdelning av forskningsbidrag december 2015

Följande forskare får sin forskningsfinansiering förlängd med ett år.

Läs mer om Hjärnfondens extra utdelning av forskningsbidrag under december 2015 här.

Adori, Csaba
Noradrenalinneuron vid Alzheimers sjukdom: studier med en ny avbildningsteknik
Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Alfredsson, Lars
Luftföroreningar, kostvanor resp virusinfektioner och risk för multipel skleros
Karolinska Institutet
MS och annan neuroinflammation

Bejerot, Susanne
Kan stört immunförsvar orsaka svår psykisk sjukdom hos barn?
Örebro universitet
Övrig psykiatri

Birnir, Bryndis
Alzheimers sjukdom och möjligheter med metabola hormoner
Uppsala universitet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Ehrsson, Henrik
Varseblivning och känslor för den egna kroppen: illusioner och hjärnavbildning
Karolinska Institutet
Ätstörningar

Eriksdotter, Maria
Towards Neurotrophic therapies in Alzheimer´s disease
Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Gimenez-Cassina, Alfred
Nya sätt att reglera metabola vägar i hjärnan för behandling av barnepilepsi
Karolinska Institutet
Epilepsi

Hallbeck, Martin
Att hindra fortskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar
Linköpings universitet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Hanse, Eric
Ger antidepressiv behandling upphov till nya tysta synapser?
Göteborgs universitet
Depression

Harkany, Tibor
The transcriptome landscape of acute stress
Karolinska Institutet
Hjärnans funktion

Herlenius, Eric
Inflammation och Inspiration hos det nyfödda barnet
Karolinska Institutet
Barn- & ungdomshjärnan

Hesslow, Germund
Inlärning och temporal kontroll i cerebellum
Lunds universitet
Hjärnans funktion

Hjerling-Leffler, Jens
Mushjärnans adolescenta mognad: celltypsspecifik genterapi i interneuron
Karolinska Institutet
Hjärnans funktion

Ingelman-Sundberg, Magnus
Roller av CYP2C19 för utvecklande av ångest och depressionskänslighet
Karolinska Institutet
Depression

Jakobsson, Johan
Molekylär kontroll av transposabla element i hjärnan
Lunds universitet
Hjärnans funktion

Jörntell, Henrik
Mot utnyttjande av hjärnans reservkapacitet för att bota symtom efter stroke
Lunds universitet
Stroke

Kullander, Klas
Alzheimer och hjärnans minneskretsar -optogenetisk analys och aminerg modulering
Uppsala universitet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Lagercrantz, Hugo
Stimulering av “den för tidigt födda hjärnan” med kängurumetoden och vaggsång
Karolinska Institutet
Barn- & ungdomshjärnan

Lindskog, Maria
The astrocyte-synapse interaction in health and depression
Karolinska Institutet
Hjärnans funktion

Lindstrand, Anna
Strukturella kromosomavvikelser och neurologiska sjukdomar
Karolinska Institutet
Barn- & ungdomshjärnan

Nilsson, Kent
Olika biologisk känslighet för miljön; i relation till ungdomars psykiska hälsa
Uppsala universitet
Barn- & ungdomshjärnan

Nordberg, Agneta
Molekylär imaging av Tau i jämförelse med annan patologi vid Alzheimers sjukdom
Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Nordgren, Ann
Genetisk kartläggning av barn med neurologiska funktionshinder utan diagnos
Karolinska Institutet
Barn- & ungdomshjärnan

Oliveberg, Mikael
Från provrör och mus till human ALS
Stockholms universitet
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar

Paul-Visse, Gesine
Identifikation av nya sjukdomsbromsande molekyler för Parkinson’s sjukdom
Lunds universitet
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och neurodegenerativa sjukdomar

Tegnér, Jesper     
Single Cell Analysis – New window for Stratifying & Targeting Progressive MS
Karolinska Institutet
MS och annan neuroinflammation

Uhlén, Per
In vivo 2-foton imaging av cellsignalering i akut ryggmärgsskada
Karolinska Institutet
CNS-skador

Wedell, Anna
Hjärnans metabola sjukdomar: ny genetik ger bättre diagnostik och behandling
Karolinska Institutet
Barn- & ungdomshjärnan

Westberg, Lars
Neuronala mekanismer bakom oxytocins effekter på social uppmärksamhet
Göteborgs universitet
Barn- & ungdomshjärnan

Winblad, Bengt
Framtagning av nya anti-amyloida läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom
Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens

Vill du ge en gåva till hjärnforskningen?